Hires-Fit2018-_MW15850.jpg

Optimaal bewegen kan je leren!

Kinesitherapie houdt zich bezig met klachten die betrekking hebben tot het bewegingsstelsel. Door ziektes, aandoeningen en trauma’s is de kwaliteit van bewegen vaak verminderd. De kinesitherapeut ondersteunt het proces die streeft naar het opnieuw optimaal bewegen.  Rug- en nekklachten, posttraumatische aandoeningen zoals verstuikingen en breuken, overbelastingsletsels waaronder tennisellebogen en peesontstekingen maar ook postoperatief kan de kinesitherapeut het herstelproces positief beïnvloeden. 

Tijdens de eerste behandeling vindt een vraaggesprek plaats gecombineerd met een kinesitherapeutisch onderzoek. Niet alleen de klacht maar ook de oorzaak van de klachten wordt onderzocht waarna  behandelingsdoelen worden opgesteld zodat de revalidatie zo optimaal mogelijk kan verlopen. Tijdens de eerste behandeling wordt verwacht dat de volgende zaken worden meegenomen:                                                                      
*Identiteitskaart
*Voorschrift
*Klevertje van de mutualiteit

Specialisaties:

Sportkinesitherapie – Sportletsels zijn een vaak voorkomend probleem bij atleten waardoor deze gehinderd worden in het beoefenen van de sport. Vaak wordt nagegaan welke bewegingen nodig zijn voor de beoefende sport(en) en hier wordt rekening mee gehouden in het behandelprogramma. Een heel belangrijke factor naar preventie van deze letsels is de core stability. Hier is het belangrijk dat de diepe spieren worden opgetraind: het spierkorset die de wervelzuil beschermt bij allerlei activiteiten. Dit geldt zowel bij atleten als bij personen met klachten ter hoogte van de lage rug.

Dry needling – Bij het verkeerd functioneren van spieren kunnen zich trigger points ontwikkelen. Dit kan pijn, bewegingsbeperking, krachtsverlies en stijfheid ter hoogte van de spier veroorzaken met eventueel symptomen die in het uistralingsgebied van de spier liggen. Trigger points zijn kleine spierknobbeltjes waarin de spierspanning hoger is dan in de vezels errond. Door deze constante spanning is de doorbloeding verminderd waardoor afvalstoffen zich ophopen. Dry needling is een efficiënte techniek om snel de spanning ter hoogte van dat punt weg te nemen en de doorbloeding te optimaliseren. Deze therapie is een aanvulling op de kinesitherapeutische behandeling. De oorzaak van het ontstaan van trigger points dient aangepakt te worden. Vaak is dit het gevolg van een slechte houding of het repetitief belasten van hetzelfde deel van de spier. De onderliggende oorzaak wordt gezocht en aangepakt.

Manuele therapie – Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Manuele therapie is wettelijk erkend als bijzondere beroepsbekwaamheid. De manueel therapeut gaat dieper in op problemen en de behandelmogelijkheden zijn iets ruimer dan die van de kinesitherapeut. Het klinisch onderzoek is uitgebreider en er is een grotere focus op het achterhalen van de onderliggende oorzaak. Deze zal worden behandeld ter preventie, om herval zo veel mogelijk te vermijden. De manueel therapeut heeft een groter aanbod wat betreft behandeltechnieken. Een daarvan zijn de manipulaties die vaak gepaard gaan met een ploppend geluid: het zogenaamde kraken. Hierbij ontsnappen gasbelletjes die dit geluid veroorzaken. Andere technieken die de manueel therapeut gebruikt zijn mobilisaties van gewrichten en neurogene structuren, harmonische technieken, evenwichtsoefeningen, coördinatieoefeningen, houding- en bewegingsoefeningen, houdings- en bewegingsadvies, stabilisatietraining, stretching,…